logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN
logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN

Dirigenten

Dr. PETIT

Periode: 1825 - 1869

De eerste dirigent van de Harmonie was Dr. Eduard Joseph PETIT (1805-1887). Hij was violist en een vooraanstaand musicus en lesgever op de gemeente, dit samen met zijn zussen die later zorgden voor de muzikale vorming van de volgende dirigent René Denecker.

Eduard Petit was dokter in de genees-, heel- en vroedkunde op onze gemeente. Hij was de zoon van Ludovicus-Claudius Petit. Eduard Petit huwde met Maria-Virginia Denecker, geboren in 1806. Zij was de eerste van zes kinderen van Pieter-Albrecht Denecker en Anna-Katrien Rousseau.

De eerste dirigent van de Harmonie, Dr. Eduard Petit, was dus de schoonzoon van de stichter Pieter-Albrecht Denecker.

René DENECKER

Periode: 1869 - 1940

René Denecker

René Denecker werd geboren op 22/01/1851 en is overleden op 16/12/1940.

Op zijn 10de levensjaar (in 1861) trad hij toe tot de harmonie. In 1869, op zijn 18de, werd hij tot dirigent gepromoveerd. Hij bleef onafgebroken muziekchef tot december 1940.

Daarmee bleef hij 71 jaar dirigent van de harmonie, een uitzonderlijke unieke loopbaan en waarschijnlijk enig in de annalen van de blaasmuziek.

Aan het einde van zijn leven droegen de medemuzikanten hun dirigent iedere repetitie naar het bovenzaaltje van de Casino.

Alberic VERSCHOORE

Periode: 1945 - 1962

Alberic Verschoore

Daniël VANOVERSCHELDE

Periode: 1962 - 1969

Daniël Vanoverschelde

Daniël Vanoverschelde was de eerste niet-Moorsleedse dirigent.

Noël DEMEYERE

Periode: 1969 - 1990

Noël Demeyere

Op 10 oktober 1969 werd Noël aangesteld als dirigent voor een periode die 21 jaar zou duren.

Autodidact en muzikant uit de opleidingssessie 1952. Een concertrepertoire met jaarlijkse concerten werd iets nieuws en complementair aan de bestaande traditie van marsoptredens.

1990 - Na het lenteconcert geeft de dirigent om beroepsredenen ontslag.

Robert BRAEM

Periode: 1990 - 1992

Robert Braem

Afkomstig van Komen. Talentrijk musicus, klarinetleraar, dirigent en lid van verschillende Henegouwse muziekkorpsen. Sedert 1969 lid van onze Harmonie, aanvaardde het dirigentschap als interim, en kon de harmonie op hoog niveau houden.

Wim BELAEN

Periode: 1992 - 1996

Wim Belaen werd geboren op 09/10/1967 in Izegem.

Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij Eerste Prijzen voor Notenleer, Klarinet, Kamermuziek, Orkestdirectie (Hafabra) en Harmonie, Pedagogische Getuigschriften voor Klarinet en Kamermuziek, het Hoger Diploma Klarinet en het Hoger Diploma Kamermuziek behaalde. In 1999-2000 ging hij terug de schoolbanken op en behaalde een meestergraad voor klarinet aan de Hogeschool Gent, departement Muziek en Dramatische Kunst Conservatorium.

Als klarinettist werkte hij freelance bij o.a. de Vlaamse Opera te Gent en Antwerpen, het (toenmalig) BRTN-Symfonisch orkest, het (toenmalig) Nieuw Vlaams Symfonieorkest, De Nationale Opera (de Munt) en het Collegium Instrumentale Brugense. Bij deze orkesten werkte hij onder dirigenten als Sylvain Cambrelain, Robert Groslot, Sylveer Vandenbroeck, Laszlo Heltay, Dirk Brossé, Patrick Peire, e.a.

Wim Belaen zette zijn eerste stappen in de muziek aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Izegem, waar hij later zijn eerste kans zou krijgen om les te geven.

Zijn debuut in de blaasmuziek maakte hij in de Koninklijke Harmonie der Congregatie, Izegem, waar hij speelde onder leiding van dirigent-componist André Waignein. Daardoor kreeg zijn passie voor het dirigeren en componeren stilaan vorm. Het was ook in de Harmonie der Congregatie dat hij de eerste kans om te dirigeren kreeg bij het Jeugdensemble, een ideale basis om de kunst van het dirigeren onder de knie te krijgen.

Toen Wim Belaen tijdens zijn Conservatoriumstudies in contact kwam met, en intensief les kreeg van Dirk Brossé, tevens dirigent-componist, besliste hij zijn carrière toe te spitsen op het componeren, arrangeren-orkestreren en dirigeren.

Als dirigent bouwde Wim Belaen een gevulde loopbaan op. Zo leidde hij o.a. repetities bij het 'Zeeuws Symfonie Orkest' te Middelburg (NL), is hij een veelgevraagd gastdirigent op Play-Ins en jongerendagen, is hij vast dirigent van het Gents Academie Orkest (symfonieorkest van de Academie voor Muziek Woord en Dans E. Hullebroeck, Gentbrugge) en van de Koninklijke Harmonie 'Vrank en Vrij' te Nazareth.

Verder geeft Wim Belaen nu les als leraar Kamermuziek, Samenspel en hafabradirectie aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans E. Hullebroeck te Gentbrugge, en aan de Hogeschool Gent, Departement Muziek en Dramatische Kunst Conservatorium als assistent van Dirk Brossé voor de klas van Orkestdirectie.

Tenslotte legt hij zich intensief toe op het arrangeren-orkestreren en het componeren, waarvan tientallen vier- of vijfstemmige werkjes voor gemengd ensemble, werken voor blazers en piano, kamermuziek, enkele composities voor harmonieorkest en verscheidene arrangementen en orkestraties voor zowel blaas- als symfonieorkest het gevolg zijn.

Koen DEWULF

Periode: 1996 - 1998

Werd onmiddellijk ingehaald voor de moeilijke opvolging van Wim Belaen. Talentvol jong instrumentalist en dirigent van het korps uit zijn woonplaats Klerken. Hij nam het initiatief een muzikaal opleidingsprogramma voor volwassenen te organiseren binnen de harmonie.

Zijn ambitie om het korps in uitmuntendheid te brengen kon in '98 jammer genoeg niet waargemaakt worden.

Pascal COOMAN

Periode: 1999 - 2002

Tijdens de jaarwisseling boden zich 7 kandidaat-dirigenten aan voor een proefrepetitie. Dit leidde tot de aanstelling van onze nieuwe 27-jarige dirigent afkomstig uit Tielt-Lotenhulle.

Begin mei 1999 slaagde hij na een korte voorbereidingsperiode in zijn eerste muzikale opdracht en kon de Harmonie in de 1ste afdeling behouden.

Met Pascal beleefden we de festiviteiten "Moorslede 175 Koninklijke Harmonie".

Peter BRUNEEL

Periode: 2002 - begin maart 2005

Peter Bruneel

Peter Bruneel werd geboren op 06/04/1977 in Izegem.

Hoewel hij aanvankelijk piano studeerde aan de plaatselijke Stedelijke Academie, werd hij reeds heel vroeg gebeten door de microbe van de blaasmuziek. Doch, dit zette hem er echter niet toe aan een blaasinstrument aan te leren. Peter koos voor een opleiding slagwerk.

Na het behalen van de stadsmedaille aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Izegem, zette hij zijn muziekstudies verder aan het Conservatorium. Eerst aan het Lemmensinstituut te Leuven, daarna aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.

In juni 2001 studeerde hij er met onderscheiding af in de richting Muziektheorie/schriftuur, optie hafabra-directie in de klas van Dirk De Caluwé en Jan Hadermann.

Daarnaast volgde hij ook reeds enkele orkeststages o.l.v. gerenommeerde componist-dirigenten uit de wereld van de blaasmuziek.

Zelf schrijft hij ook werken voor harmonieorkest, zowel eigen composities als arrangementen. Zo schreef hij reeds in opdracht van o.a. Carlo Willems met Brassband Midden-Brabant, en was ook nog op Folk Dranouter 2002 te horen, in opdracht van Willem Vermandere met het Harmonieorkest Ypriana.

Daarbij is hij ook actief als freelancer-slagwerker. Zo speelde hij reeds mee met Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen (nu de Filharmonie), Prima la Musica, en tal van andere symfonische en blaasorkesten.

Naast onze harmonie was hij ook dirigent van "De Koninklijke Harmonie der Congregatie Izegem" en van de harmonie "Moed en Vlijt" van Kuurne.

Frank CLARYSSE

Periode: begin maart 2005 - 14 mei 2005

Astrid Lecluyse

Frank werd, na het plotse vertrek van Peter, aangezocht als interim-dirigent om ons naar het themaconcert "Oorlog en vrede" te leiden. Hij heeft dit, op zijn verjaardag, schitterend gedaan.

Astrid LECLUYSE

Periode: begin juni 2005 - 20 december 2009

Astrid Lecluyse

Astrid Lecluyse werd geboren in Roeselare op 25/04/1982.

Ze begon haar muziekstudies aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Menen, waar ze slagwerk volgde bij Walter Vanbecelaere en Wim De Vlaminck.

Na het behalen van de grootste onderscheiding en de stadsmedaille zette ze haar studies verder aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen.

In 2005 studeerde ze er met onderscheiding af als Meester in de Muziek - optie percussie-instrumenten - in de klas van Carlo Willems en Koen Wilmaers. Daarnaast volgde ze Hafabra-directie bij Steven Verhaert en behaalde ze tevens het diploma van Geaggregeerde voor het Onderwijs - groep 2.

In 2007 legde ze met succes haar eindexamen af aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans "Emiel Hullebroeck" te Gent, in de richting Hafabra-dirigentenopleiding.

Ze is werkzaam als slagwerkleerkracht aan de Stedelijke muziekacademie "Clemens Non Papa" te Diksmuide, de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Menen en de Stedelijke Kunstacademie te Poperinge.

Als freelance percussioniste speelde ze reeds mee met de Filharmonie, het Symfonieorkest van Vlaanderen, Anima Eterna en gelegenheidsorkesten.

Ze dirigeert de Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden" Moorslede, waarmee ze in oktober 2007 provinciaal kampioen werd, de Jeugdharmonie Athalo Menen, de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie St. Cecilia Geluwe en de Volksharmonie St. Jozef Menen.

In Vlamo West-Vlaanderen maakt ze deel uit van de Provinciale Artistieke Commissie drum, percussie en show en fungeert ze af en toe als jurylid op wedstrijden voor drumbands en percussie-ensembles.

Daarnaast is ze voorzitter van Jeugd en Muziek Menen.

Patrick SIMOENS

Periode: januari 2010 - 21 april 2019

Patrick Simoens

Patrick Simoens werd geboren op 11/10/1969.

Hij behaalde zijn einddiploma's euphonium (leraar Julien Stofferis) en klassieke muziek (leraar Jan Desmet) telkens met stadsmedaille aan de academie voor muziek, woord en dans te Deinze.

Aan de academie voor muziek, woord en dans Emiel Hullebroeck te Gentbrugge behaalde hij het getuigschrift H3 voor hafabra-directie en muziektechnische vorming hafabra (leraars Wim Belaen en Nico Logghe).

Hij is hulpdirigent en tevens spelend lid op euphonium bij de Koninklijke Harmonie "Vrank en Vrij" te Nazareth (superieure afdeling).

Hij is dirigent van de jeugdharmonie van Nazareth (afdeling uitmuntendheid).

Hij is eveneens spelend lid van de Koninklijke Stadsfanfaaren Izegem (superieure afdeling).

Johan FERLIN

Periode: 2 juni - 10 september 2019

Johan Ferlin

Johan Ferlin werd geboren op 8/2/1968 in Wevelgem.

Al vlug leerde hij trombone spelen aan de muziekacademie van Menen bij wijlen Marc Commeyne (solotrombonist bij de Muziekkapel van de Zeemacht).

Na zijn middelbare studies in het College van Menen trok hij naar het Lemmens-instituut te Leuven om zich te vervolmaken in de muziek. Daar behaalde hij de eerste prijzen notenleer, tenortrombone (klas van de heer François De Backer), bastrombone (klas van de heer Michel Tilkin) en kamermuziek, en het hoger diploma tenortrombone. Daarbij haalde hij ook het pedagogisch diploma koper en kamermuziek.

Later ging hij opnieuw studeren om het diploma "Meester in de muziek" optie hafabra-directie te behalen. Daarvoor volgde hij les bij Jan Van der Roost en Edmond Saveniers.

Hij volgde ook enkele stages bij de Amerikaanse dirigent Gary Hill.

Als lesgever koper is hij verbonden aan het Conservatorium van Brugge en Oostende en de Muziekacademie van Blankenberge. Hij gaf ook les in de Kunsthumaniora van Hasselt waar hij aankomende professionele koperblazers opleidde.

Als freelance muzikant speelde hij regelmatig mee met gerenommeerde orkesten als: De Koninklijke Muntschouwburg Brussel, De Vlaamse Opera, I Fiamminghi, Beethovenacademie, VRO-orkest.

Momenteel speelt hij bij het orkest Il Novecento te Antwerpen dat onder andere "the Night of the Proms" opluistert.

Wim VAN VOLSEM

Periode: 30 november 2019 - 12 maart 2022

Wim Van Volsem

Wim Van Volsem werd geboren op 30/5/1968 in Brugge.

Hij is fagottist en studeerde af aan het Stedelijk Muziekconservatorium van zijn geboortestad met de Regeringsmedaille in de klas van de heer Bart Snauwaert.

Na zijn studies Latijn-Wetenschappen aan het Sint Leocollege te Brugge studeerde hij in 1986 verder aan het Lemmensinstituut te Leuven in de klas van de heer Dirk Noyen.

Hij behaalde er eerste prijzen in Notenleer, Harmonie, Fagot en Kamermuziek. Hij sloot zijn studies af met het Diploma van Laureaat Fagot en Kamermuziek met onderscheiding.

Hierna behaalde hij in juni 1994 eveneens het Hoger Diploma Fagot met onderscheiding.

Hij is leraar Fagot, Samenspel, Instrumentaal Ensemble en Groepsmusiceren aan de Academie De Kunstbrug te Gentbrugge sedert 1991.

Hij is eveneens leraar Fagot aan het Stedelijk Muziekconservatorium te Brugge sedert 1996.

Naast regelmatige optredens als freelance-fagottist en -contrafagottist in het Symfonische Orkest van de Koninklijke Muntschouwburg en bij het Symfonie-orkest Vlaanderen speelde hij ook in het voormalige Kamerensemble 'I Fiamminghi', het voormalige kamerorkest 'Prima La Musica' en het Spectra-ensemble.

Hij speelde ook mee als fagottist in het voormalig houtkwartet 'Sirius' en het voormalig dubbelrietkwartet 'Aeolus'.

Hij is actueel ook nog fagottist en contrafagottist in Fagottenkwartet Phenix.

Ten slotte is hij arrangeur van het huis bij Phenix.

Stefaan WITDOUCK

Periode: 24 juli 2022 -

Stefaan Witdouck

Stefaan Witdouck werd geboren op 30/10/1957.

Hij is klarinettist en alt saxofonist waarvoor hij respectievelijk in 1974 en in 1981 de Regeringsmedaille behaalde.

Hij was laureaat Pro Civitate in Sint-Niklaas in 1975 op klarinet.

Na zijn studies Latijn-Grieks aan het Sint Aloysiuscollege Menen studeerde hij nog harmonie aan de Stedelijke Muziekacademie Menen.

In 2007 behaalde hij eveneens het diploma van hafabra-dirigent bij de heer Luc Vanacker.

Van 1991 tot 2005 was hij dirigent van de jeugdharmonie uit Moorsele, bestaande uit een 30-tal jonge muzikanten tussen 12 en 25 jaar.

Van 2005 tot 20 mei 2022 was hij dirigent van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Ruddervoorde.

Hij is eveneens sinds 2006 tot op heden dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Veurne.

omhoog △