logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN
logo Harmonie de Verenigde Vrienden Moorslede
KONINKLIJKE HARMONIE DE VERENIGDE VRIENDEN

Historiek

Het prille begin

29 juni 1823

Voor de aanvangsperiode van de Harmonie kunnen wij teruggrijpen naar twee documenten:

1825 zou later bij de jubileumvieringen als stichtingsdatum gehanteerd blijven.

Vooroorlogse periode

Periode tijdens dewelke René Denecker dirigent was: van 1869 tot 1940; 71 jaar!

* Periode 1882 - 1914: Twee muziekmaatschappijen en een symfonieorkest

Deze periode is gekenmerkt door zijn dualiteit van muzikale activiteiten.
10/07/1859 Muziekfestival.
13/07/1873 Muziekfestival n.a.v. het 50-jarig bestaan van de harmonie.
17/09/1882 De toenmalige onderpastoor E.H. Van Den Broucke richt samen met enkele dorpsnotabelen op de gemeente een "Katholieke Fanfare" op. De fanfare stond onder de leiding van de Heer Theofiel Reynaert. Voorzitter was Constant Ghekiere.
1892 René Denecker sticht en leidt geruime tijd een symfonieorkest dat haar eerste concert gaf op Pasen 1893. Hijzelf zorgde voor de opleiding van de strijkers.
1905 75 jaar onafhankelijkheid. Er werd een grote cantate gezongen onder begeleiding van "De Verenigde Vrienden".
Dit muzikaal gebeuren stond onder de leiding van René Denecker. Een mensenmassa was aanwezig.
1908 De harmonie wint een concertconcours in Lez-les-Lannoy nabij Rijsel.
1914 Bij het begin van wereldoorlog I verdwenen alle muzikale activiteiten. De bevolking vluchtte voor het verschrikkelijke oorlogsgeweld en Moorslede werd volledig verwoest.
* Periode 1922 - 1940: De Hereniging van Harmonie en Fanfare.
1922 René Denecker, samen met de latere burgemeester Leon Ghekiere, fusioneren de beide korpsen succesvol onder de oudste naam "De Verenigde Vrienden".
De repetities werden heropgestart in café "De Casino" op de marktplaats bij de muzikant Petrus Vangheluwe.
21/05/1925 Optreden voor Koning Albert I bij zijn doortocht door "de verwoeste gewesten".
1929 Achtdaagse feesten naar aanleiding van de inhuldiging van het Lievensmonument.
Dirigent René Denecker was de arrangeur van de "Lievenscantate" van M. De Boeck.
1930 Concert in De Panne.
1935 Bij het 110-jarig bestaan wordt een nieuwe vlag geschonken door Burgemeester Leon Ghekiere.
15/08/1935 Benoeming van de nieuwe voorzitter Antoine Ghekiere, die zijn vader opvolgde.
Tevens de datum waarop iedere muzikant een 'kepie' kreeg.
1938 Voorbereiding voor deelname aan een muziekconcours van het Belgisch Muziekverbond. Dit concours zou doorgaan in 1939.
De mobilisatie van WO II verhinderde echter deze deelname.
16/12/1940 Overlijden van René Denecker, dit na 71 jaar dirigent geweest te zijn.

Naoorlogse periode

* Periode 1940 - 1969
7/09/1944 Bij de bevrijding verzamelden alle beschikbare muzikanten om de heer Henri Vanden Bulcke als nieuwe burgemeester naar het stadhuis te begeleiden.
1945 Alberic Verschoore - schoolhoofd van de gemeenteschool - wordt de nieuwe dirigent.
Secretaris wordt meester Georges Hinnekint.
1947 Eerste deelname aan een provinciaal tornooi te Wevelgem.
1953 Muziekfestival met 12 korpsen.
1957 De harmonie voor het eerst in volledig uniform.
1962 Er wordt gezocht naar een nieuwe dirigent. A.Verschoore wordt eervol ontslagen.
Nieuwe dirigent: Daniël Vanoverschelde. Hij was de eerste niet-Moorsleedse dirigent.
Onder zijn impuls werd de harmonie een showkorps avant la lettre, met een majorettepeloton naast een reeds eerder gestarte meisjesdrumband. Deze aanpak en discipline opende de poort tot succesvolle deelname aan nationale en internationale festivals en marswedstrijden.
27/05/1963 Overlijden van de Voorzitter Antoine Ghekiere, onmiddellijk opgevolgd door zijn zoon Walter Ghekiere.
1964 1ste deelname aan het internationale Marsconcours in St. Pol-sur-Mer (F).
1965 Optredens in Douai en Hondschoote (F).
1966 Ons Majorettepeloton o.l.v. Gerard Vanacker, Tamboer-majoor, krijgt zijn eerste uniform.
1967 Eerste van talrijke optredens in Gravelines (F) waar met de "Harmonie Municipale" een hechte vriendschapsband werd gesmeed die bleef bestaan tot einde jaren 80.
1968 Twee Franse optredens - St. Pol-sur-Mer en Gravelines - worden afgelast omwille van de Franse Mei revolutie.
Dit jaar gaan wij voor het eerst naar Adegem en het Franse Rexpoëde.
Het eerste optreden in de kerk van Moorslede, dit met speciale toelating van de bisschop.
Het jaar waarin de harmonie het predikaat "KONINKLIJK" verwerft.
1969 Eerste optreden in Epinay-sur-Seine - Marsconcours 2de prijs.
Eerste optreden in Beuvry-Nord (F), Festival Zedelgem en Lauwe.
27/4/1969 Allereerste zaalconcert, in samenwerking met de Chiro blaaskapel, in de zaal Patria.
Oktober 1969 Eervol ontslag voor dirigent Daniël Vanoverschelde.

Periode 1969 - 1990

* Periode 1969 - 1990: Periode waarbij Noël Demeyere 21 jaar als dirigent aan het roer van onze harmonie zou staan.
10/10/1969 Aanstelling Noël Demeyere als nieuwe dirigent.
2/5/1970 Eerste optreden met nieuwe uniformen (ons tweede uniform) - De eerste uniformen werden geschonken aan paters in Congo.
31/1/1971 Officiële installatie van Walter Ghekiere als nieuwe burgemeester.
6/6/1971 Eerste prijs op het Internationaal Marsfestival in Epinay-sur-Seine (Parijs).
1972 Concertoptreden in Calais, marsconcours in St. Pol-sur-Mer.
September 1972 Start van een eigen gestructureerde muziekschool.
13/3/1973 1ste deelname Provinciaal Muziekconcours in Aartrijke - wij worden geklasseerd in de 2de afdeling.
3/6/1973 Derde deelname in Epinay-sur-Seine (F) - 1ste prijs.
1973 Festivals en optredens in Ieper, Gravelines (F), Menen, Bavikhove en de Tinekesfeesten in Heule.
1974 Eerste deelname van onze jeugdige muzikanten aan de Fedekam Play-In in Poperinge.
Het "jaarlijks" concert in de nieuwe feestzaal Beernaert.
Deelname jeugdorkest Musica - concours Brasschaat - 3de plaats en zilveren medaille in de concertformule.
Marsconcours in St. Pol-sur-Mer - 1ste prijs, Marsconcours Leest - Grote onderscheiding, Concert Wapenplaats Oostende.
1975 Marsconcours te Tisselt en Ledegem.
Eerste naoorlogse optreden in Koksijde.
1976 Concretisering van de verbroedering met het muziekkorps van de vrijwillige brandweer van Minden (Duitsland).
Feesten en festivals ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Harmonie.
Vanaf dit jaar worden de jaarlijkse concerten in de sporthal opgevoerd.
08/05/1977 Knokke-Heist: Promotie naar de 1ste afdeling.
1980 Bezoek aan Minden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het muziekkorps van de Mindense vrijwillige brandweer met officiële ontvangst door het stadsbestuur.
1982 Ledegem - bevestiging in de 1ste afdeling.
1988 Bouw en ingebruikneming van ons eigen muziekcentrum - d'Oede Brouwerie.
1989 Provinciaal tornooi Diksmuide - bevestiging in de 1ste afdeling.
1990 Na het lenteconcert geeft de dirigent, Noël Demeyere, om beroepsredenen ontslag.

Periode vanaf 1990

* Periode 1990 - 2009: Periode waarbij een beroepsdirigent aan het hoofd stond van de harmonie.
1990 Aanstelling van Robert Braem als nieuwe dirigent. Aanvaardde het dirigentschap als interim en kon de harmonie op hoog niveau houden.
1992 Aanstelling van Wim Belaen als nieuwe dirigent.
1996 Aanstelling van Koen Dewulf als nieuwe dirigent.
1999 Aanstelling van Pascal Cooman als nieuwe dirigent.
In mei, provinciaal tornooi - Behoud in 1ste afdeling.
In december, openingsconcert en start van de festiviteiten "Moorslede 175 Koninklijke Harmonie".
2000 Festiviteiten "Moorslede 175 Koninklijke Harmonie" in samenwerking met diverse organisaties.
2002 Aanstelling van Peter Bruneel als nieuwe dirigent.
2004 Provinciaal tornooi te Menen - Behoud in 1ste afdeling.
Eervol ontslag van voorzitter Walter Ghekiere en aanstelling van Marc Nys als nieuwe voorzitter.
2005 Ons zoveelste bezoek aan Minden in Duitsland ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het muziekkorps van de vrijwillige brandweer waarbij ook het "Heulebekelied" werd gecomponeerd.
Aanstelling van Frank Clarysse als interim-dirigent tot aan het themaconcert.
Aanstelling van Astrid Lecluyse als nieuwe dirigent.
2006 Inhuldiging van de muziekmobiel tijdens de fietsmarathon waarbij we de eerste plaats als mooiste en origineelste voertuig verkregen.
Overlijden van Meester Georges Hinnekint die net geen 90 jaar is geworden. Hij was lid van de Harmonie sedert 1932. Bovendien was hij secretaris van 1944 tot 1986.
2007 Laureaat in 1ste afdeling van de Vlamo-wedstrijd West-Vlaanderen te Vichte en vervolgens een tweede plaats in de wedstrijd Vlaanderen te Leuven.
2008 Aanvang van de bouwwerken voor ons nieuw lokaal met op 20 december de officiële eerste steenlegging.
2009 Sluiting van d'Oede Brouwerie op 29 augustus 2009 na meer dan 20 jaar aanwezigheid.
* Periode vanaf 2010: Nieuwe start in het muziekcentrum "De Koenterdo".
2010 Aanstelling van Patrick Simoens als nieuwe dirigent.
Officiële inhuldiging van ons nieuw muziekcentrum "De Koenterdo".
2011 Viering van het 35-jarig bestaan van de verbroedering met het muziekkorps van de vrijwillige brandweer van Minden te Minden (Duitsland).
2015 In oktober, evaluatieconcert van Vlamo te Lichtervelde. We behaalden een eerste prijs in de eerste afdeling.
2016 Viering van het 40-jarig bestaan van de verbroedering met het muziekkorps van de vrijwillige brandweer van Minden te Minden (Duitsland).
2019 Tijdens het paasweekend ter gelegenheid van het 17de wederzijds bezoek van het muziekkorps van de vrijwillige brandweer van Minden, wordt op 20 april een laatste maal geconcerteerd onder de leiding van Patrick Simoens.
In juni aanstelling van Johan Ferlin als nieuwe dirigent. Om familiale redenen neemt hij in september ontslag.
In november aanstelling van Wim Van Volsem als nieuwe dirigent.
2020-2021 Jaren waarin bijna alle activiteiten werden afgelast of uitgesteld wegens het coronavirus.
2022 In maart neemt de dirigent Wim Van Volsem ontslag om famiale redenen.
In juni aanstelling van Stefaan Witdouck als nieuwe dirigent.

omhoog △